Home / SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ

SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ


Serbest zaman etkinlikleri, programın ilk etkinlikleridir. Bu etkinliklerin özelliği, çocukları diğer etkinliklere ve güne hazırlamasıdır.

Serbest zaman etkinlikleri; Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen rehberliğinde çocukları küçük gruplar halinde kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda ilgilendikleri etkinliklerdir. İlgi köşeleri ve sanat çalışmalarından oluşmaktadır. Bu iki temel etkinlik bir arada ve dengeli bir biçimde yürütüldüğü zaman eğitim başarılı olur.

Çocuklar serbest zaman etkinlikleri sırasında kendi istekleri ve ilgilerine göre çoğu zamanda kendi seçtikleri arkadaşlarıyla bir etkinliğe yönlendikleri zaman yetişkin baskısı hissetmeden rahat ve özgür bir ortamda daha yaratıcı olurlar, denemelere girişirler ve buluşlarını serbestçe ortaya koyabilirler.

Okul öncesi eğitimin çocuğun sosyal, zihinsel, duygusal dil ve fiziksel gelişim alanlarına sağlayacağı kazanımlar, öğrenme ve öğretme ortamının kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Öğrenmeyi kolaylaştırmak için öğrenme ortamının çocukların ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi gerekir.

Serbest zaman etkinlikleri çocuğun yaratıcılığını geliştirme, Kendisini ifade etmesini sağlama, yardımlaşma, paylaşma, iş birliği, başladığı işi bitirme konusunda kararlı olma, sorumluluk alma ve aldığı sorumluluğu yerine getirme, problem çözme, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma ve kas becerilerini geliştirme açısından önemlidir.