Home / OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI


Eğitim programlarında yer verilen bu etkinlik adından da anlaşılacağı gibi “okuma yazma çalışması” değil “okuma yazmaya hazırlık” çalışmasıdır. Bu çalışmaların basitten karmaşığa doğru sıralanması önemlidir. Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına çocuklar parmaklarını kendi bedenleri üzerinde, havada ve farklı zeminle üzerinde değişik şekiller oluşturacak biçimde hareket ettirerek başlarlar. Daha sonra üç boyutlu çalışmalardan, tek boyutlu çalışmalar olan kâğıt üzerinde kalem yerine pastel veya mum boya kullanılarak yapılan, çocukların kavram gelişimlerine ve araç olarak seçilen konularla ilgili bağlantılar kurmalarına yönelik; tanıma, eşleştirme, farklılıkları ayırt etme, parça-bütün, olay sıralama ve sınıflandırma gibi çalışmaları içeren etkinliklere geçilir. Ayrıca bu çalışmalar, kendi içerisinde de basitten zora doğru bir sıra izlemeli ve her çalışmanın üzerinde çalışmanın içeriğime göre basit ve anlaşılır yönergeler bulunmalıdır. Çocukların yönergelere uygun olarak çalışmaları sağlanmalı ve çocukların bireysel ayrıcalıkları dikkate alınmalıdır.

Öğretmen okuma yazmaya hazırlık çalışmalarını planlarken, piyasada bulunan uygun araştırma kitaplarından yararlanabilir veya amaçları, kazanımları ve araç olarak seçtiği konu ile bağlantılı olarak, kendiside hazırlıklar yapabilir. Ancak gerek seçtiği araştırma kitaplarının gerekse kendisinin hazırladığı çalışmaların, Çocukların yaş ve gelişin düzeylerine uygun olmasına dikkat etmeli ve bu etkinliklere düzenli olarak yer vermelidir.