Home / KURUMSAL

KURUMSAL 

AMACIMIZ


 

SAĞLIKLI VE BAŞARILI BİREY MUTLU İNSANDIR. …

SEVGİ İLE EĞİTİYORUZ, BİRLİKTE BÜYÜYORUZ…
En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın, sağlıklı, mutlu, olumlu tutum, beceri, ve davranışlara sahip, eğitimli bireyler olarak yetiştirilmesinde, erken yaşlarda verilmeye başlanan, okul öncesi eğitiminin büyük desteği vardır. ÖZSOYANAOKULLARI olarak; bireysel farklılıkları dikkate alarak, çağdaş dünyaya ayak uydurabilen, yeniliklere açık, sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak görev alabilen, geleceğe güvenle bakan, öz kültürünü tanıyan, koruyan, bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve sportif etkinliklerde kendini ifade edebilen, yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ile ;

ATATÜRK ilkelerine bağlı, araştıran,sorgulayan,kendine güvenli, sosyalleşebilen, yaşının gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, pozitif enerjiyle ve ekip ruhuyla çalışan, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, zihinsel ve bedenen sağlıklı, mutlu çocuklar yetiştirmek için varız. Eğitime gönül vermiş eğitmenler olarak yavrularımızı geleceğe emin adımlarla hazırlamanın hepimiz için özel bir gurur kaynağı olduğunu düşünüyoruz. Okul öncesi eğitim programlarının en temel amacı çocuğun tüm gelişim alanlarını desteklenmektir. Bizler çocukların geleceğini belirleyecek olan temel bilgi ve becerilerin yaşamın ilk yıllarında kazanılmakta olduğuna inanmaktayız. Çocukların problem çözme, değişen koşullara uyum sağlama, yeni bilgiler oluşturma konusunda ve bir sonraki eğitim basamağına hazırlanabilmeleri noktasında çeşitli gereksinimleri vardır. Yaptığımız bireysel ve grup çalışmaları ile amacımız; etkin, yaratıcı, kendine güvenen, çevreye karşı duyarlı, problemlerini çözebilen, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilen, gözlemci, araştırmacı, merak eden ve deney yapan, kitap okuma alışkanlığı olan, yardımlaşmayı seven, işbirlikçi, kendiliğinden sorumluluk alan, yerine getiren ve kendi ilgi alanlarına yönelik desteklenen bireyler yetiştirmektir; eğlenerek, keşfederek, deneyimleyerek öğrenmenin keyfini yaşayan mutlu bireyler yetiştirmektir.

ÖZSOY ANAOKULLARI olarakamacımız, bilimin ışığında, düşünme strajisigeliştirebilen, bilgiyiyorumlayabilen, öğrendiğini sorgulayan, yaşama geçiren ve yeni fikirler üreten öğrenciler yetiştirmektir. Ülkelerin büyüklüğü bireylere verdiği önemle ölçülür. Ve en büyük yatırım da çocuklarımızın geleceğine yapılan yatırımdır. Okul Öncesi Eğitimde düşünme becerilerinin ve yaratıcılığın geliştirilmesi bilinci ile “Düşünme Becerileri ve Yaratıcılık Etkinliklerinde Psikomotor becerileri ve sağ-sol beyin koordinasyonunu, bilişsel becerileri harekete geçirmeyi, yaratıcı düşünmeyi desteklemeyi hedef alan çalışmalar yapıyoruz.
Yaratıcı düşünce; buluşçu, yenilik arayan ya da eski sorunlara yeni çözümler getiren ve özgün düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlayan bir düşünme biçimidir. Okul öncesi dönem çocuğun yaratıcı yönlerini ve ilgi alanlarını ortaya çıkarmak açısından da önem taşır.

Erken çocukluk dönemi çocuğun gelişiminde kişiliğin oturmasında sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde temel yapı taşlarının atıldığı kritik bir dönemdir. Hayat boyu sürecek öğrenmenin temeli ilk altı yaşta , yani erken çocukluk döneminde atılır. Bu dönemde çocuklara iyi eğitim verilmesi ve olumlu çevre şartları sunulması çocuğun fiziksel, zihinsel,duygusal,sosyal gelişimini desteklemede çok önemli rol oynar. Anaokulunun en büyük etkisi oyun yoluyla dikkati toplamayı öğretmesi….Başarılı insanların en büyük özelliği dikkatlerini çok etkili kullanmaları ve bir alana toplamaları.

Anaokulunda çocuklar oyun ve etkinlik yoluyla; disiplinli olmayı, sosyal becerileri, arkadaşınla birlikte iş yapmayı, planlamayı, özgüveni ve konsantre olmayıöğreniyorlar. Bu kazanımlar da hayat başarılarını artırıyor.
Kaliteli bir okul öncesi eğitim programına katılan çocukların, gelecekte okul başarıları daha yüksek ve tüm gelişim alanları açısından daha yetkin çocuklar ve yetişkinler oldukları araştırmalarca da kanıtlanmış bir gerçektir.

 

 

KURUCU YAZISI


ÖZSOY ANAOKULUNDA, okul öncesi dönemde, öğrencilerimizin yaş özelliklerine uygun gereksinimlerinin karşılanmasına öncelik verilir. Bu amaçla edindiğimiz bilgi birikimiyle sorumluluğumuzun; çocukların düşünme yeteneğini geliştirerek, değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlayan, hayat boyu öğrenen mutlu bireyler yetiştirmek olduğuna inanıyoruz. Bilgi yüklemek yerine çocukların öğrenme isteğini arttırmak, kendisine ve çevresini tanımasına olanak vererek öğrendiklerini uygulayabilecekleri ortam sağlamak temel amacımızdır.
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişim hızının ve öğrenme potansiyelinin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde çocukların sosyal, duygusal, psikomotor, bedensel, zihinsel ve dil gelişimleri büyük ölçüde tamamlanır, kişilik şekillenir. Anaokulumuzda ingilizce dil eğitiminin yanında 2.bir yabancı dil eğitiminin de temelleri atılmaktadır. Erken dönemde kendini ifade etmenin farklı yollarını öğrenmesini sağlayan, kültürlerarası benzerlik ve farklılıklar konusunda bilinç gelişimini destekleyen, farklı kültürlere karşı önyargılardan uzak, barış ve hoşgörü dolu bir bakış açısı geliştirmesini sağlayan yabancı dil eğitimleri desteklenmektedir. Yabancı dil bilen çocukların yaratıcılık, sözel ifade, pratik çözümler bulabilme gibi potansiyellerinin üst düzeyde olduğu kanıtlanmıştır.

Öğrencilerimiz Yaratıcı Drama, Müzik (Orff), Satranç, Bale – Dans, Jimnastik, Görsel Sanatlar, gibi aktivitelerile de farklı kültürel yaşamlar hakkında bilgiler edinmektedir. Bu etkinlikler gelecek yaşantısının kültürel çatısının oluşmasına temel niteliğindedir. Öğrencilerimizin sosyal zekalarının, anadillerinin, kas gelişimlerinin ve özgüvenlerinin oluşumunda branş derslerinin önemli bir rol oynadığı inancındayız. Branş derslerine çocuklarımızın aktif katılımı sağlanırken, aynı zamanda bu çalışmalar öğrencilerimizin yeteneklerine de yön vermektedir.

Çocuklar hepimizin bildiği gibi dünyanın en meraklı varlıklarıdır. Büyüme ve gelişmenin çok hızlı olduğu okulöncesi dönemde, bağımsız, yaratıcı, aktif öğrenen, engellerle mücadele edebilen, kendisi ve dünya ile barışık bireyler yetiştirilmesinde, Çoklu Zeka ve HaighSchopeeğitim anlayışıyla soran, araştıran, sorgulayan, düşünen, iletişim kuran, bilgili, ilkeli, duyarlı ve açık fikirli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Fikirlerine değer verilen, konuştuğu dinlenen, sorularına cevaplar bulan çocuklar yaşam boyunca karşılaşacakları sorulara çözümler üretebilen çocuklar olacaklardır.Geleceğimiz, umutlarımız, yarınlarımız çocuklarımızın bu önemli döneminde, ilk adımlarında yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sağlıklı, mutlu, başardım duygusunu tattığı, umut dolu yarınlar onların olsun…