Home / KURUCU YAZISI

KURUCU YAZISI


ÖZSOY ANAOKULUNDA, okul öncesi dönemde, öğrencilerimizin
yaş özelliklerine uygun gereksinimlerinin karşılanmasına öncelik verilir. Bu amaçla edindiğimiz bilgi birikimiyle sorumluluğumuzun; çocukların düşünme yeteneğini geliştirerek, değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlayan, hayat boyu öğrenen mutlu bireyler yetiştirmek olduğuna inanıyoruz. Bilgi yüklemek yerine çocukların öğrenme isteğini arttırmak, kendisine ve çevresini tanımasına olanak vererek öğrendiklerini uygulayabilecekleri ortam sağlamak temel amacımızdır.

Okul öncesi dönem çocuklarının gelişim hızının ve öğrenme potansiyelinin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde çocukların sosyal, duygusal, psikomotor, bedensel, zihinsel ve dil gelişimleri büyük ölçüde tamamlanır, kişilik şekillenir. Anaokulumuzda ingilizce dil eğitiminin yanında 2.bir yabancı dil eğitiminin de temelleri atılmaktadır. Erken dönemde kendini ifade etmenin farklı yollarını öğrenmesini sağlayan, kültürlerarası benzerlik ve farklılıklar konusunda bilinç gelişimini destekleyen, farklı kültürlere karşı önyargılardan uzak, barış ve hoşgörü dolu bir bakış açısı geliştirmesini sağlayan yabancı dil eğitimleri desteklenmektedir. Yabancı dil bilen çocukların yaratıcılık, sözel ifade, pratik çözümler bulabilme gibi potansiyellerinin üst düzeyde olduğu kanıtlanmıştır.

Öğrencilerimiz Yaratıcı Drama, Müzik (Orff), Satranç, Bale – Dans, Jimnastik, Görsel Sanatlar, gibi aktivitelerile de farklı kültürel yaşamlar hakkında bilgiler edinmektedir. Bu etkinlikler gelecek yaşantısının kültürel çatısının oluşmasına temel niteliğindedir. Öğrencilerimizin sosyal zekalarının, anadillerinin, kas gelişimlerinin ve özgüvenlerinin oluşumunda branş derslerinin önemli bir rol oynadığı inancındayız. Branş derslerine çocuklarımızın aktif katılımı sağlanırken, aynı zamanda bu çalışmalar öğrencilerimizin yeteneklerine de yön vermektedir.

Çocuklar hepimizin bildiği gibi dünyanın en meraklı varlıklarıdır. Büyüme ve gelişmenin çok hızlı olduğu okulöncesi dönemde, bağımsız, yaratıcı, aktif öğrenen, engellerle mücadele edebilen, kendisi ve dünya ile barışık bireyler yetiştirilmesinde, Çoklu Zeka ve HaighSchopeeğitim anlayışıyla soran, araştıran, sorgulayan, düşünen, iletişim kuran, bilgili, ilkeli, duyarlı ve açık fikirli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Fikirlerine değer verilen, konuştuğu dinlenen, sorularına cevaplar bulan çocuklar yaşam boyunca karşılaşacakları sorulara çözümler üretebilen çocuklar olacaklardır.Geleceğimiz, umutlarımız, yarınlarımız çocuklarımızın bu önemli döneminde, ilk adımlarında yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sağlıklı, mutlu, başardım duygusunu tattığı, umut dolu yarınlar onların olsun…

Mehtap Özsoy